Videoprodukcia & Audioprodukcia & VideoMarketing .:. https://firemnevideo.sk

Časozber, alebo aj zaužívaný anglický pojem time-lapse, je bezpochyby pozoruhodný spôsob ako oživiť každé video. Ide o natáčanie dlhého záznamu videa alebo fotenie snímkov v intervaloch a ich neskorším zrýchlením pre zabezpečenie požadovaného efektu v kombinácii s normálnym tempom videa.

Časozber ste mohli postrehnúť v nekomerčných videách z prírody v podobe zrýchlene sa pohybujúcich mrakov či hviezd na oblohe alebo pučanie kvetov. Známe sú tiež videá zachytávajúce celodenný ruch vo veľkomestách vo forme zrýchlených záberov križovatiek, či pohybu ľudí na uliciach.

Vo firemných videách sa časozber využíva napríklad pri výstavbe sídla spoločnosti, alebo jej skladových a výrobných hál, prípadne nakladania či vykladania tovaru.

Možnosti časozberu pre eventové videá nie je veľmi rozšírená, najmä pre jeho zvýšené náklady a nutnosť použiť viac kamier s kameramanmi. Veľmi efektívny moment použitia však je zrýchlený príchod účastníkov na podujatie.

Produktové videá, inštruktážne videá aj video manuály sa obohacujú zábermi z časozberu väčšinou ako efekt, ktorý má vzbudiť pozornosť u diváka. Krátka ukážka celého zariadenia, či pracovného postupu v zrýchlenom slede diváka donúti spozornieť.

Použitie časozberu s veľkou mierou ovplyvňuje celkový čas videa. Nezanedbateľný parameter je aj výrazné predĺženie času natočenia video záznamu, čo ovplyvňuje celkovú cenu videa. Tento efekt však zároveň zabezpečuje neopakovateľný a nezabudnuteľný zážitok z videa.

(autor: Ing.Marek.Mrváň, dňa 08.08.2018, aktualizované: Mgr. Katarína Mrváňová, dňa 04.02.2024)