(autor: Ing.Marek.Mrváň, dňa 22.09.2020, aktualizované 01.06.2023)

Produktové video sa stáva veľmi atraktívnym nástrojom ako uviesť nový produkt a službu na trh. Ponúka možnosť ako jednoznačne odlíšiť a dať novovzniknutým produktom a službám atraktívnejšiu obchodnú príležitosť.

Zo statického obrázku je ťažké prezentovať aké má produkt možnosti použitia, aké sú jeho prednosti. Produktové video ponúka potencionálnemu kupujúcemu možnosť priamo sa pozrieť aká je funkčnosť produktu a aký je produkt priamo pri používaní. Dynamická video prezentácia tak zmierni obavy pred kúpou.

Navrhneme a zrealizujeme vám produktové video na kľúč. Zdôrazníme vaše prednosti a konkurenčné výhody. Zjednodušíme rozhodovanie zákazníkov a podporíme dôveryhodnosť vašej značky.

Videografika

Inštruktážne video

Zaujímavé články: