Hľadáte profesionálne video služby pre svoju spoločnosť?

Video je komunikačný nástroj 21. storočia a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou prezentácie produktov, služieb a firemnej identity.

Ponúkame pre vás profesionálne video služby, ktoré zahŕňajú najmä:

  • vznik kreatívnej koncepcie videa,
  • návrh scenára,
  • zhotovenie zvukového záznamu,
  • natočenie,
  • spracovanie,
  • doplnenie záberov o titulky alebo video grafiku.

Video služby vo fáze vzniku koncepcie videa a prípravy scenára realizujeme najmä:

  • rozkreslením kľúčových scén,
  • provizórnym nafotením kľúčových scén,
  • scénami, ktoré naskycujeme kamerou.

Režisér, kameraman, osvetľovači, animátor, rekvizitár, kostymérka, maskérka i filmová technika má svoju cenu. Každá minúta sú peniaze a tie je potrebné využívať naozaj efektívne.

Po ukončení výroby videa sa cesta našich video služieb nekončí. Naše video služby zahŕňajú i asistenciu pri propagácii za pomoci:

  • interiérových a exteriérových reklamných obrazoviek
  • regionálnych i celoplošných vysielaní v TV
  • umiestnením videí na web-stránky
  • propagáciou prostredníctvom videí na sociálnych sietiach
  • propagáciou na video web portáloch