Svoje stále miesto má na slovenskom a českom trhu preklad audio a video záznamov, preklad titulkov a dabing filmov. Naša spoločnosť vám zabezpečí tieto služby v profesionálnom štúdiu. Hlasy, ktoré si môžete vybrať spomedzi odborníkov z oblasti rádií a televízie, sú u nás ustáleným štandardom.

Preklad z alebo do cudzieho jazyka zabezpečuje odborník a následne ho upravuje a ďalej konzultuje marketingový špecialista. Odbornou korekciou textov pri preklade je možné zabezpečiť vypustenie nadbytočných informácií, spresniť alebo zjednodušiť odborné formulácie. K prekladu audio a video záznamov sa musí pristupovať dôsledne, aby nedošlo k strate dôležitých informácií alebo podstaty dialógu u dabingu.

Na cenu za preklad audio a video prezentácií, dabing filmov a úpravu titulkov najviac vplýva:

  • množstvo hovoreného slova pri audio a video zázname,
  • množstvo potrebných hlasov,
  • cena za dabing je niekoľkonásobne väčšia ako cena za titulky.