VIDEO PRODUCTION FOR BUSINESS .:. SK +421 910 973 720|info@firemnevideo.sk

HOME2024-02-08T12:15:11+02:00

Malé firmy

Stredné firmy

Nadnárodné firmy

ČLÁNKY

AKÁ JE CENA VIDEO PRODUKCIE?

Cenu videa ovplyvňuje najmä kvalita video produkcie, dĺžka videa, rýchlosť spracovania, dĺžka natáčania i náročnosť scén. Dôležitou súčasťou ceno-tvorby sú externí dodávatelia. Každé video pri [...]

Go to Top