VIDEO PRODUCTION FOR BUSINESS .:. SK +421 910 973 720|info@firemnevideo.sk

Firemné video služby

Firemné video služby2024-02-09T21:38:36+02:00

Český a slovenský marketing majú svoje špecifiká, ktoré určuje najmä historický vývoj krajín a kultúrne zvyklosti. Videá určené pre tieto trhy majú preto tiež svoje špecifiká, ktoré treba zohľadniť. Dobrá video produkčná spoločnosť rozhodne musí svojho klienta upozorniť na každú štatistickú odchýlku a správanie cieľovej skupiny.

Pri stredne veľkých spoločnostiach je potrebné pri realizáciách zohľadniť svetové trhy, v ktorých pôsobia.  Ideálnym spôsobom ako šetriť financie je jazyková mutácia videa alebo titulky v rôznych jazykových verziách.

VÝROBA ONLINE VIDEO ŠKOLENÍ | E-LEARNING | LMS SYSTÉM

    Naša video produkčná spoločnosť poskytuje výrobu video školení, inštruktážnych videí a video manuálov. Nami zhotovený vzdelávací obsah vám spracujeme a odovzdáme v podobe digitálnych vzdelávacích online kurzov (LMS systém). Investícia do našich prispôsobených video [...]

ČASOZBERNÉ VIDEO | Time Lapse

Časozber, alebo aj zaužívaný anglický pojem time-lapse, je bezpochyby pozoruhodný spôsob ako oživiť každé video. Ide o natáčanie dlhého záznamu videa alebo fotenie snímkov v intervaloch a ich neskorším zrýchlením pre zabezpečenie požadovaného efektu v kombinácii s normálnym tempom [...]

AKO VYTVORIŤ EFEKTÍVNE REKLAMNÉ VIDEO

Vytváranie efektívneho reklamného videa je kľúčové pre zapojenie publiká a zvýšenie konverzií. Tento proces vyžaduje strategický prístup, kreativitu a porozumenie cieľovej skupine. Reklamné video je mocný nástroj na predstavenie produktu alebo služby širokej verejnosti. V [...]

AKÁ JE CENA VIDEO PRODUKCIE?

Cenu videa ovplyvňuje najmä kvalita video produkcie, dĺžka videa, rýchlosť spracovania, dĺžka natáčania i náročnosť scén. Dôležitou súčasťou ceno-tvorby sú externí dodávatelia. Každé video pri zachovaní ceny, je možné zlepšovať. Dôležitá je kvalita spracovania propagačných [...]

Go to Top