VIDEO PRODUCTION FOR BUSINESS .:. SK +421 910 973 720|info@firemnevideo.sk

Firemné video služby

Firemné video služby2023-04-20T14:44:41+02:00

Český a slovenský marketing majú svoje špecifiká, ktoré určuje najmä historický vývoj krajín a kultúrne zvyklosti. Videá určené pre tieto trhy majú preto tiež svoje špecifiká, ktoré treba zohľadniť. Dobrá video produkčná spoločnosť rozhodne musí svojho klienta upozorniť na každú štatistickú odchýlku a správanie cieľovej skupiny.

Pri stredne veľkých spoločnostiach je potrebné pri realizáciách zohľadniť svetové trhy, v ktorých pôsobia.  Ideálnym spôsobom ako šetriť financie je jazyková mutácia videa alebo titulky v rôznych jazykových verziách.

AKÁ JE CENA VIDEO PRODUKCIE?

Cenu videa ovplyvňuje najmä kvalita video produkcie, dĺžka videa, rýchlosť spracovania, dĺžka natáčania i náročnosť scén. Dôležitou súčasťou ceno - tvorby sú externí dodávatelia. Každé video pri zachovaní ceny, je možné zlepšovať. Dôležitá je kvalita [...]

Video prezentácia na veľtrhoch a výstavách.

     Veľmi pútavá forma ako zaujať na veľtrhu je rozšíriť Váš stánok o LCD TV. Najjednoduchšia forma prezentácie je slide-show. Čoraz rozšírenejšou a zaujímavejšou formou prezentácie na veľtrhoch sa stáva video. Správne zvolený scenár video [...]

Firemný event a video pozvánka.

VIDEO POZVÁNKA je rýchlo expandujúca forma prezentácie eventu organizovaného vašou spoločnosťou. V krátkom čase a pútavým spôsobom dokáže odprezentovať plánované podujatie. Základné špecifikácie obsahu video pozvánky ostávajú totožné ako sú na printovej verzii vstupenky [...]

Zaujímavé články:

Go to Top