Videoprodukcia & Audioprodukcia & VideoMarketing .:. https://firemnevideo.sk

 


Naša video produkčná spoločnosť poskytuje výrobu video školení, inštruktážnych videí a video manuálov. Nami zhotovený vzdelávací obsah vám spracujeme a odovzdáme v podobe digitálnych vzdelávacích online kurzov (LMS systém).

Investícia do našich prispôsobených video školení spolu s efektívnym LMS systémom zaručuje, že vaši zamestnanci budú môcť rýchlo a efektívne získavať nové vedomosti a zručnosti. Naše video obsahy sú navrhnuté tak, aby sa ľahko integrovali do e-learningového systému, čo umožňuje školenie kedykoľvek a kdekoľvek.

Čo vám prináša LMS vo firme?

LMS, alebo digitálny vzdelávací online kurz, prináša mnoho výhod pre vašu firmu, od zvýšenej efektivity až po lepšiu správu vzdelávacích zdrojov:

 1. Centralizované učebné zdroje: Všetky vzdelávacie materiály sú uložené na jednom mieste, čo zjednodušuje prístup a správu.
 2. Flexibilita učenia: Zamestnanci môžu pristupovať k školeniam vo svojom vlastnom tempe a v čase, ktorý im najviac vyhovuje, čo zvyšuje ich zapojenie a motiváciu.
 3. Sledovanie pokroku a výkonu: LMS poskytuje nástroje na monitorovanie a vyhodnocovanie výkonu zamestnancov, čo pomáha identifikovať oblasti, kde je potrebné zlepšenie.
 4. Efektívnosť nákladov: Minimalizuje potrebu fyzických vzdelávacích zariadení a školiteľov, čo znižuje celkové náklady na vzdelávanie.
 5. Lepšia spolupráca: Umožňuje zamestnancom zdieľať poznatky a spolupracovať na vzdelávacích projektoch, čo podporuje tímovú prácu a inovácie.
 6. Poskytuje vždy rovnaký obsah: Pomáha udržiavať vysoký štandard školení.
 7. Škálovateľnosť: LMS systémy sú navrhnuté tak, aby rástli s vašou firmou, čo umožňuje ľahko pridávať nové kurzy a užívateľov.

Rozdiel medzi LMS systémom (Learning Management System) a e-learningom je základný, ale dôležitý. Poďme sa na to pozrieť podrobnejšie:

 1. LMS (Learning Management System):
  • Definícia: LMS je softvérová aplikácia alebo platforma, ktorá umožňuje spravovať, distribuovať a sledovať vzdelávací obsah a školenia. LMS poskytuje nástroje na správu kurzov, registráciu užívateľov, sledovanie postupu, vykonávanie testov a riadenie záznamov.
  • Účel: Primárne slúži na organizáciu a zjednodušenie procesov vzdelávania pre organizácie, umožňuje správcov vzdelávania distribuovať materiály, monitorovať účasť a hodnotiť výkon študentov alebo zamestnancov.
  • Príklady: Moodle, Blackboard, Canvas.
 2. E-learning (elektronické učenie):
  • Definícia: E-learning označuje proces učenia, ktorý využíva digitálne technológie, najmä internet, na prístup k vzdelávacím kurzom, materiálom a programom. E-learning môže byť synchronný (v reálnom čase, napríklad webináre) alebo asynchronný (na základe vlastného tempa, napríklad online kurzy).
  • Účel: Cieľom e-learningu je poskytnúť flexibilné a dostupné vzdelávanie, ktoré umožňuje študentom učiť sa nezávisle od času a miesta. Je to spôsob, ako poskytovať vzdelávanie prostredníctvom digitálnych medii.
  • Príklady: Online kurzy na platformách ako Coursera, Udemy, Khan Academy.

Záver: LMS je platforma alebo nástroj, ktorý podporuje a spravuje e-learning, teda proces vzdelávania samotného. E-learning je širší koncept používania technológií na vzdelávanie, zatiaľ čo LMS je konkrétny systém, ktorý tento proces uľahčuje a organizuje. Môžete používať LMS na poskytovanie e-learningových kurzov, ale môžete tiež absolvovať e-learningové kurzy, ktoré nie sú priamo závislé od LMS.

Implementácia kvalitného e-learningu a prispôsobených video školení je stratégia, ktorá prinesie dlhodobé výhody a zefektívni proces vzdelávania vo vašej spoločnosti. Vyrobíme pre vás video školenia na mieru a pre rýchlejšie a efektívnejšie zaškolenie zamestnancov vám ho odovzdáme prostredníctvom digitálnych vzdelávacích kurzov v LMS systéme.

(autor: Ing.Marek.Mrváň, dňa 017.04.2024, aktualizované: Mgr. Katarína Mrváňová, dňa 019.04.2024)