Videoprodukcia & Audioprodukcia & VideoMarketing .:. https://firemnevideo.sk


Cenu videa ovplyvňuje najmä kvalita video produkcie, dĺžka videa, rýchlosť spracovania, dĺžka natáčania i náročnosť scén. Dôležitou súčasťou ceno-tvorby sú externí dodávatelia.
Každé video pri zachovaní ceny, je možné zlepšovať. Dôležitá je kvalita spracovania propagačných materiálov spoločnosti – ako je web grafika, print grafika, dizajn manuál či logo spoločnosti. Ak sú uvedené materiály v dostatočnej kvalite a zdrojovom formáte, je možné ich zapracovať do videa. Dosiahneme tak luxusnejšie video pri min. navýšení ceny.

Kvalita videa

Štandardným formátom na trhu sa stalo Full HD a 4K rozlíšenie.

Malé spoločnosti a SZČO: ak pracujete s menším rozpočtom, zníženie kvality neprináša výrazné šetrenie, a preto tento parameter neodporúčame meniť. Výnimka môže nastať pri zložitej post-produkcii.

Stredne veľké a veľké spoločnosti: Treba pred výrobou konzultovať a zvážiť použitie videa, či jeho marketingové nasadenie v médiách.

TIP: dôležitým faktorom zasahujúcim do kvality videa je segment, v ktorom zadávateľ pôsobia lokalita použitia videa. Každá kvalitná a skúsená video produkčná spoločnosť Vás upozorní na špecifiká trhu či na súčasný trend v danom segmente trhu.

Dĺžka videa

Je veľmi dôležité akceptovať, že čím je dĺžka videa kratšia, tým je jej cena vyššia. Štandardná dĺžka pre:

  • TV spot je: 10, 15, 20, 30 sek.,
  • firemné video je 00:45 až 1:45 min.,
  • inštruktážne alebo produktové video sa pohybuje v rozpätí od 1:30 až 3:00 min.,
  • video manuál je napríklad aj 5 min., lebo má svoje špecifické poslanie a z tohto dôvodu je divák ochotný ho pozerať aj podstatne dlhšie.

Externí dodávatelia

Malé spoločnosti a SZČO: odporúčame siahnuť po vlastných kapacitách, najmä z oblasti zamestnancov, externých partnerov a/alebo známych. Je veľmi dôležité si nechať poradiť video produkčnou spoločnosťou, nakoľko nie všetky profesie je možné nahradiť s radou amatérov.

Veľké a nadnárodné spoločnosti: nie je adekvátne nahrádzať a šetriť na profesionáloch. Ak má spoločnosť marketingového pracovníka, je výroba podstatne jednoduchšia. V prípade, že takúto osobu nemáte (alebo je to zdvojená funkcia), je potrebné upozorniť na túto skutočnosť a rátať s nutnosťou participácie na prípravnej fáze natáčania.

TIP: je alternatíva, kedy externý dodávateľ participuje na rozpočte a šetrí financie pri realizácii videa.

Letecké zábery

Letecké zábery sa stávajú čoraz populárnejšími. Je podstatné si však uvedomiť, že čoraz komplikovanejšia administratíva a poplatky spojené s prevádzkovaním dronov výrazne zvyšujú cenu tejto služby a záverom aj cenu videa, v ktorom sa použijú.