Video manuál môže veľmi priaznivo vplývať na predaj. Zaujímavo skoncipovaný video manuál prinesie zákazníkom nový inovatívny rozmer pohľadu na produkt. Inštrukcie k produktom, ako s nimi správne manipulovať, používať a servisovať, zabezpečia dlhšiu životnosť produktu, a tým posilnia aj povedomie o kvalite značky. U zákazníka vyvolávajú pocit, že nekupuje mačku vo vreci.

Multi-jazyčné spracovanie video manuálu vám zabezpečí šetrenie nákladov a zjednoduchší expanziu do viacerých krajín.

Manuál je podmienkou distribúcie každého produktu. Ich nákladná výroba v textovej podobe je pre kupujúceho veľakrát nezáživné čítanie mnohokrát stráca na efektivite. Odlíšte svoje nové produkty a obohaťte ich o dynamický video manuál. Video manuál zabezpečí správne použitie výrobku a znížuje počet reklamácií, spôsobených nesprávnym použitím a manipuláciou s výrobkom.

Video sa stane užitočným nástrojom, ako rýchlo oboznámiť o produkte aj vlastných zamestnancov.

Radi sa s vami stretneme a prerokujeme ako najšikovnejšie použiť tento nadčasový spôsob komunikácie so zákazníkom a zamestnancov.

(autor: Ing.Marek.Mrváň, dňa 08.06.2018, aktualizované 10.04.2023)

Zaujímavé články:

Produktové video. Čítaj viac ...
Video marketing. Čítaj viac ... 
Audio-video konferenčné riešenia navrhnuté a realizoavné na kľúč. Čítaj viac ...