Videoprodukcia & Audioprodukcia & VideoMarketing .:. https://firemnevideo.sk

Video manuál môže veľmi priaznivo vplývať na predaj. Zaujímavo skoncipovaný video manuál prinesie zákazníkom nový inovatívny rozmer pohľadu na produkt. Inštrukcie k produktom, ako ich správne používať, servisovať alebo s nimi manipulovať, zabezpečia dlhšiu životnosť produktu, a tým posilnia aj povedomie o kvalite značky. U zákazníka vyvolajú pocit, že nekupuje mačku vo vreci.

Viacjazyčné spracovanie video manuálu vám zabezpečí úsporu nákladov a zjednoduší expanziu do viacerých krajín.

Manuál je podmienkou distribúcie každého produktu. Ich nákladná výroba v textovej podobe je pre kupujúceho len nezáživným čítaním a mnohokrát stráca na efektivite. Odlíšte svoje nové produkty a obohaťte ich o dynamický video manuál. Video manuál zabezpečí správne používanie vášho výrobku v rukách zákazníka a zníži počet reklamácií spôsobených nesprávnym zaobchádzaním či používaním výrobku.

Video sa stáva taktiež aj užitočným informačným nástrojom, ktorý rýchlo oboznámi o funkciách a narábaní s produktom aj vlastných zamestnancov či predajných partnerov.

Radi sa s vami stretneme a porozprávame o možnostiach ako najšikovnejšie použiť tento nadčasový spôsob komunikácie so zákazníkom, zamestnancom aj partnerom.

(autor: Ing.Marek.Mrváň, dňa 08.06.2018, aktualizované 31.05.2023)