VIDEO POZVÁNKA je rýchlo expandujúca forma prezentácie eventu organizovaného vašou spoločnosťou. V krátkom čase a pútavým spôsobom dokáže odprezentovať plánované podujatie. Základné špecifikácie obsahu video pozvánky ostávajú totožné ako sú na printovej verzii vstupenky a plagátoch (dátum, čas, miesto konania, …). Zábery alebo fotky predchádzajúcich ročníkov podujatia odovzdajú emóciu, ktorú nemožno iným spôsobom ako vo videu odovzdať.

.

Jednotný dizajn plagátov, videa i vstupeniek umocňujú pocit účastnika o predcíznom plánovaní podujatia, dotváraju exkluzivitu eventu a upriamujú pozornoasť na dôslednosť organizátorov.

.

Pri vytvorenie prvej video pozvánky nahradzujeme video obsah interaktívne spracovanými fotografiami.

.

Kvalitným marketingovým nástrojom sa video pozvánka stáva pri opakovanom a efektívnom využití.

Možnosti využitia: .

  1. link na video pozvánku je ľahko monitorovateľný obsah e-mailu pri zasielanie pozvánok,

  2. umiestnenie videa v promo článku o podujatí zvyšuje vašu návštevnosť webu,

  3. na socilánych sieťach je video obsah najčastejšie preferovaný pre návštevníkov,

  4. na pesrsonálne účely pri hľadaní zamestnancov je video pozvánka správnym nástrojom ako zdôrazniť zamestnanecké benefity a firemnú kultúru spoločnosti,

  5. ako obsach pre web.