Videoprodukcia & Audioprodukcia & VideoMarketing .:. https://firemnevideo.sk

Video pozvánka na firemné podujatia sa rýchlo stáva obľúbeným spôsobom prezentácie akcie organizovanej vašou spoločnosťou. Tento moderný komunikačný nástroj umožňuje v krátkom čase a atraktívnou formou predstaviť dôležité informácie o podujatí, ako sú dátum, čas a miesto konania, ktoré sú zachované rovnako ako na tlačených vstupenkách alebo plagátoch. Zábery alebo fotografie z predchádzajúcich ročníkov podujatia pridávajú emóciu, ktorú možno efektívne preniesť práve prostredníctvom videa.

Jednotný dizajn plagátov, videí a vstupeniek zvyšuje pocit presného plánovania podujatia, prispieva k exkluzivite eventu a sústreďuje pozornosť na dôslednosť organizátorov.

Pri tvorbe prvej video pozvánky často používame interaktívne spracované fotografie namiesto tradičného video obsahu.

Video pozvánka sa stáva účinným marketingovým nástrojom, keď je využívaná opakovane a efektívne. Jej využitie je mnohostranné:

  • Odkaz na video pozvánku v emailových pozvánkach umožňuje ľahké monitorovanie záujmu.
  • Umiestnenie videa v propagačnom článku o podujatí zvyšuje návštevnosť vašej webovej stránky.
  • Na sociálnych sieťach je video obsah preferovaným typom obsahu užívateľov, čo zvyšuje jeho dosah.
  • Pre personálne účely pri hľadaní zamestnancov je video pozvánka účinným nástrojom na zdôraznenie zamestnaneckých benefitov a firemnej kultúry.
  • Ako atraktívny obsah na webových stránkach.

(autor: Ing. Marek Mrváň, dňa 08.12.2016; aktualizované: Mgr. Katarína Mrváňová, dňa 10.02.2024)