Letecké zábery sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou každého firemného videa. Udomácňujú sa v oblasti zážitkového aj eventového videa. Letecké zábery realizované vrtuľníkom a lietadlom postupne nahradili nové technológie – drony. Drony ponúkajú nové možnosti využitia zhotoveného video záznamu a foto dokumentácie.

Letecké zábery dronom nám v súčasnosti umožňujú ponúknuť klientom nové služby a video produkciu rozšíriť najmä o:

Geodetické služby dronom – meranie objemov a plôch je najčastejšia poskytovaná služba v oblasti stavebníctva, vodohospodárstva, odpadového hospodárstva i priemyselnej výroby. Zhotovenie leteckých zaberov dronom a následné fotogrametrické spracovanie ponúka nové presnejšie a rýchlejšie získanie potrebných geodetických výstupov. Na základe zamerania násypu alebo výkopu prostredníctvom leteckých záberov je možné zhotoviť 3Dmodel. Zhotovenie 3Dmodelu umožňuje rozdeliť v geodetických výstupoch jednotlivé položky ako sú napr. orná pôda, štrk, nakadam, atď. 

3Dmodel – objektov a terénov je vďaka leteckým záberom možné získať neuveriteľne rýchlo a s veľkou presnosťou. Zhotovený video záznam a foto dokumentácia sa následne v post-produkcii spracuje na 3Dmodel a ten umožní ďalšie využitie pri príprave dokumentácie v rôznych profesiách. Praktické využitie 3Dmodelov môžete nájsť napríklad pri programovaní diaľkovo riadených strojov, digitalizácie objektov bez projektovej dokumentácie, architektonických návrhoch developerských projektov, atď.

Vizuálne inšpekcie dronom – video záznam a foto dokumentácia zhotovená vo vysokej kvalite prostredníctvom leteckých záberov nám umožňuje využiť video a fotky na kontrolu nedostupných miest a postupne nahrádza výškové práce. Monitorovanie ťažko dostupných miest v réžii leteckých záberov nám eliminujú riziko úrazov a znižujú náklady na strojné zariadenia, vysokozdvižné plošiny alebo lešenia.

Zaujímavé články: