Videoprodukcia & Audioprodukcia & VideoMarketing .:. https://firemnevideo.sk


Veľmi pútavá forma ako zaujať na veľtrhu je rozšíriť Váš stánok o LCD TV. Najjednoduchšia forma prezentácie je slide-show. Čoraz rozšírenejšou a zaujímavejšou formou prezentácie na veľtrhoch sa stáva video. Správne zvolený scenár video prezentácie Vám umožňuje návštevníka výstavy ľahšie prilákať a udržať vo Vašom firemnom stánku. Naša spoločnosť Vám ponúka návrh scenára a zhotovenie video prezentácie podľa Vašich požiadaviek a s prihliadnutím na špecifikácie segmentu trhu, v ktorom pôsobíte.

     Video prezentácia môže mať rôzne formy. Od krátkeho interaktívneho spotu cez jednoduché predstavenia spoločnosti až po podrobné prezentovanie Vami ponúkaných produktov a služieb. Pozoruhodnou formou video prezentácie je aj školiace a inštruktážne video ponúkajúce naozaj o čosi viac. Cítite sa byť serióznou a zabehnutou spoločnosťou na Slovenskom trhu? Ukážte vo video prezentácii návštevníkom Vášho stánku, že sa nemýlite. Použitie video prezentácie na veľtrhoch a výstavách nie je technicky náročné. Jednoduchý transport LCD TV na výstavu a požiadavka 230 V pripojenia na elektrinu priamo na výstave nie je záťažou pri príprave samotného podujatia.

     Použiť firemnú video prezentáciu okrem veľtrhov a výstav je možné aj na web-stránkach spoločnosti, multimediálnych firemných DVD nosičoch i počas školení zamestnancov.

 

 

(autor: Ing.Marek.Mrváň, dňa 08.06.2016, aktualizované: Mgr. Katarína Mrváňová, dňa 09.02.2024)