Video je najhorúcejšou novinkou na internete. Video reklama je zábavný, výstižný propagačný nástroj a dá sa rýchlo konzumovať. Dokáže zapojiť diváka do diania tak, ako to textový obsah nikdy nedokáže. Video reklama je, na rozdiel od video marketingu, forma platenej propagácie, kedy je napríklad do spravodajského videa vložený reklamný spot alebo textová reklama s možnosťou prejdenia na propagované web-stránky. Najväčší hráč v tejto oblasti je YouTube. Tento priestor pre vašu video reklamu má 2 miliardy divákov denne. Len na Slovensku je prehraných viac ako 200 miliónov videí denne.

Hlavná výhoda video reklamy je, že vo veľmi krátkom čase je možné veľmi pútavým spôsobom zdeliť obsah divákovi.

Zásady pri tvorbe video obsahu sú najmä:

 • buďte stručný,
 • obsah musí byť výstižný a pútavý,
 • opierajte sa o štatistiky pri tvorbe obsahu.

Video reklamu môžeme teda rozdeliť na:

 • Lineárna video reklama – Inzerát je zobrazený celoplošne v okne videa bez obsahu videa,
 • Nelineárna video reklama – Inzerát je zobrazený počas prehrávania obsahu videa.

Formáty lineárnej video reklamy sú:

 • Pre-roll – Inzerát je prehrávaný pred obsahom videa,
 • Mid-roll- Inzerát je prehrávaný počas obsahu videa,
 • Post-roll- Inzerát je prehrávaný po obsahu videa.

Formáty nelineárnej video reklamy sú:

 • Textový inzerát,
 • Grafický inzerát,
 • Interaktívna video vrstva.