Videoprodukcia & Audioprodukcia & VideoMarketing .:. https://firemnevideo.sk


Video je komunikačný nástroj 21. storočia a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou prezentácie produktov, služieb a firemnej identity. Režisér, kameraman, osvetlovači, animátor, rekvizitár, kostymérka, maskérka i filmová technika má svoju cenu. Každá minuta sú peniaze a tie je potrebné využívať naozaj efektívne.

Ponúkame pre vás profesionálne video služby, ktoré zahŕňajú najmä:

 • vznik kreatívnej koncepcie videa,
 • návrh scenára,
 • zhotovenie zvukového záznamu,
 • natočenie,
 • spracovanie,
 • doplnenie záberov o titulky alebo video grafiku.

Video služby vo fáze vzniku koncepcie videa a prípravy scenára realizujeme najmä:

 • rozkreslením klúčových scén,
 • provizórnym nafotením kľúčových scén,
 • scénami, ktoré naskycujeme kamerou.

Po ukončení výroby videa sa cesta naších video služieb nekončí. Naše video služby zahŕňajú i asistenciu pri propagácii za pomoci:

 • interiérových a exteriérových reklamných obrazoviek,
 • regionálnych i celoplošných vysielaní v TV,
 • umiestnením videí na web-stránky,
 • propagáciou prostredníctvom videí na sociálnych sietiach,
 • propagáciou na video web portáloch.