Každým rokom sa proces informatizácie spoločnosti posúva o krok dopredu. Ani pracovný trh nie je toho výnimkou! Novinka, ktorá prichádza na náš trh nesie značku videoživotopis. Čo môžeme rozumieť pod týmto pojmom a čo taký videoživotopis prinesie pre samotného uchádzača o zamestnanie? Na tieto otázky nájdeme odpoveď už v nasledujúcich riadkoch.

Niet pochýb, že o prácu na našom pracovnom trhu bojuje čoraz viac ľudí. Ponúk na prácu by aj bolo dostatok, len splnenie požadovaných parametrov je čoraz ťažšie a ťažšie. Preto je potrebné využiť svoje zručnosti, vedomosti a osobné čaro v tom najlepšom svetle. Práve videoživotopisy túto možnosť ponúkajú. V našich končinách sa pojem videoživotopis ešte úplne neudomácnil, avšak vývoj v zahraničných krajinách dokázal, že ide o nový fenomén najbližších rokov.

 

Čo môžeme očakávať od videoživotopisu?

     Vaša vizuálna sebaprezentácia vás môže v mnohých prípadoch posunúť k tomu najdôležitejšiemu a to získať ten job! Najťažším elementom pre človeka je povedať niečo sám o sebe. Je veľmi dôležité, aby váš videoživotopis pôsobil úhľadne a dotyčného človeka zaujal. Veď predsa najdôležitejším cieľom vášho vizuálne výstupu je predať sa. A to v mnohých prípadoch nie jejednoduché. Vyššia popularita videoživotopisov je viac naklonená k mladším generáciám, ktoré vyrastajú na známych komunikačných portáloch YouTube a MySpace. Forma promovania videa je v súčasnosti najdynamickejšou cestouv marketingovej sfére. Môžme vidieť, že mnohé svetové spoločnosti promujú svoje každodenné dianie vo vnútri spoločnosti. Taktiež svoje promo videa využívajú aj na komunikáciu so svojimi zákazníkmi. Každopádne prezentácia formou videa vie odkryť mnoho pozitív aj negatív.

 

Rada na záver. Nepodceňujte silu vášho video životopisu a s jeho prípravou si dajte veľmi záležať, pretože od toho môže závisieť aj vaša budúcnosť.