Videoprodukcia & Audioprodukcia & VideoMarketing .:. https://firemnevideo.sk


Video produkcia už dávno nezahŕňajú iba TV produkciu a TV reklamu. Čoraz bežnejšie sa používajú LCD panely, projektory, veľkoplošné obrazovky a plazmy. Čoraz častejšie sa video používa ako súčasť propagačných materiálov na firemných web-stránkach či sociálnych sieťach.

Naša spoločnosť sa zameriava na komplexné poskytovanie profesionálnych služieb v oblasti video produkcie, výroby reklamy a TV produkcie od návrhu scenára, natočenie, strih, ozvučenie, cez graficku až video marketing.

Každý náš klient dostáva individuálny prístup a jeho predstavy a želania zvečňujeme prostredníctvom videa. Spoločne s Vami hľadáme optimálne a efektívne riešenia ako prezentovať Vašu spoločnosť najmodernejším spôsobom.

Našou dlhodobou víziou je neustále zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb, uspokojovať Vaše požiadavky a budovať dlhodobú spoluprácu.

Video výstup dodávame podľa požiadaviek klientov:

  • DVD, CD, Blue Ray – zákazníci, veľtrhy a konferenie prehrávanie na LCD TV.
  • PC video súbor – prezentácia na notebooku, video prezentácia ako súčasť PowerPoint.
  • Web videoklipy – webové stránky, blogy.
  • Streaming videa – webové stránky, konferencie, športové a kultúrne podujatia.
  • TV reklama
  • Sociálne média

Formát dodávaného video súbora sa prispôsobuje podľa zaužívaných štandardov v spoločnosti.
Sú to najmä:

  • mp4, mov, avi, wmv, …
  • 360p, 480p, 720p, 1080p, …

Odštartujeme vašu propagáciu prostredníctvom videí.