VIDEO PRODUCTION FOR BUSINESS .:. SK +421 910 973 720|info@firemnevideo.sk

Stredné

VÝROBA ONLINE VIDEO ŠKOLENÍ | E-LEARNING | LMS SYSTÉM

    Naša video produkčná spoločnosť poskytuje výrobu video školení, inštruktážnych videí a video manuálov. Nami zhotovený vzdelávací obsah vám spracujeme a odovzdáme v podobe digitálnych vzdelávacích online kurzov (LMS systém). Investícia do našich prispôsobených video školení spolu s efektívnym LMS systémom zaručuje, že vaši zamestnanci budú môcť rýchlo a efektívne získavať nové vedomosti a zručnosti. [...]

VÝROBA ONLINE VIDEO ŠKOLENÍ | E-LEARNING | LMS SYSTÉM2024-05-16T10:33:59+02:00

ČASOZBERNÉ VIDEO | Time Lapse

Časozber, alebo aj zaužívaný anglický pojem time-lapse, je bezpochyby pozoruhodný spôsob ako oživiť každé video. Ide o natáčanie dlhého záznamu videa alebo fotenie snímkov v intervaloch a ich neskorším zrýchlením pre zabezpečenie požadovaného efektu v kombinácii s normálnym tempom videa. Časozber ste mohli postrehnúť v nekomerčných videách z prírody v podobe zrýchlene sa pohybujúcich mrakov či hviezd na oblohe alebo [...]

ČASOZBERNÉ VIDEO | Time Lapse2024-05-16T10:35:06+02:00

AKO VYTVORIŤ EFEKTÍVNE REKLAMNÉ VIDEO

Vytváranie efektívneho reklamného videa je kľúčové pre zapojenie publiká a zvýšenie konverzií. Tento proces vyžaduje strategický prístup, kreativitu a porozumenie cieľovej skupine. Reklamné video je mocný nástroj na predstavenie produktu alebo služby širokej verejnosti. V digitálnej ére, kde vizuálny obsah dominuje, je dôležité, aby bolo vaše video nielen viditeľné, ale aj zapamätateľné a presvedčivé. Ako [...]

AKO VYTVORIŤ EFEKTÍVNE REKLAMNÉ VIDEO2024-02-08T13:06:55+02:00

AKÁ JE CENA VIDEO PRODUKCIE?

Cenu videa ovplyvňuje najmä kvalita video produkcie, dĺžka videa, rýchlosť spracovania, dĺžka natáčania i náročnosť scén. Dôležitou súčasťou ceno-tvorby sú externí dodávatelia. Každé video pri zachovaní ceny, je možné zlepšovať. Dôležitá je kvalita spracovania propagačných materiálov spoločnosti – ako je web grafika, print grafika, dizajn manuál či logo spoločnosti. Ak sú uvedené materiály v dostatočnej [...]

AKÁ JE CENA VIDEO PRODUKCIE?2024-02-08T10:35:23+02:00
Go to Top